Home ข้าวกล่องอุ่นร้อน ข้าวกล่อง 3ช่อง 2-3เมนู

ข้าวกล่อง 3ช่อง 2-3เมนู

฿50.00

รายการอาหาร

จำเป็นต้องมีตัวเลือกนี้

โปรดเลือกอย่างน้อย 2 ตัวเลือก.

คุณสามารถเลือกได้สูงสุด 2 ตัวเลือก

ท๊อปปิ้งวางบนข้าว
รวม : 50

รายละเอียด

ข้าวกล่องอุ่นร้อน 3ช่อง กับข้าว 2-3เมนู