Home ข้าวกล่องอุ่นร้อน ข้าวกล่องสแตนเลส 3ช่อง 2-3เมนู เน้นกับข้าว

ข้าวกล่องสแตนเลส 3ช่อง 2-3เมนู เน้นกับข้าว

฿60.00

รายการอาหาร เลือกได้ 2เมนู

จำเป็นต้องมีตัวเลือกนี้

โปรดเลือกอย่างน้อย 2 ตัวเลือก.

คุณสามารถเลือกได้สูงสุด 2 ตัวเลือก

ท๊อปปิ้งวางบนข้าว
รวม : 60

รายละเอียด

ข้าวกล่องอุ่นร้อน ลดขยะ ลดโลกร้อน บรรจุในกล่องสแตนเลส(ให้ยืม) 3หลุม กับข้าว 2 เมนู