Home ข้าวกล่องอุ่นร้อน อาหารกล่องแบบปิ่นโต

อาหารกล่องแบบปิ่นโต

฿0.00

กับข้าว
ต้มแกง บรรจุในถ้วย 450มล.
ขนมหวาน บรรจุในถ้วย 350มล.
เครื่องดื่ม บรรจุขวด 250มล.
ผลไม้
รวม : 0

รายละเอียด

ปิ่นโต อาหารกล่องอุ่นร้อน ขั้นต่ำ 30ชุด ไม่จำกัดเมนู